Seminar de informare 4 - Raport privind implementarea surselor regenerabile de energie sau de înaltă eficiență în construcțiiÎn data de 30 mai 2017, ora 1400, la sediul Facultății de Construcții și Instalații, corp R-parter, sala 0.1, Iași, Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, a avut loc seminarul „Raport privind implementarea surselor regenerabile de energie sau de înaltă eficiență în construcții".Seminar 4 - foto 1


Seminarul a fost inițiat printr-o argumentare documentată a subiectului prin implementarea directivelor și politicilor energetice europene/mondiale, cu impact în special în domeniul spațiului construit, având în vedere faptul că resursele energetice clasice sunt pe cale de epuizare după anii 2050.Seminar 4 - foto 2


S-au evidențiat tendințele generale ale politicilor energetice de reducere a consumurilor și de deplasare a politicilor de generare a energiei dinspre centralizat spre local și integrarea surselor, cu reducerea impactului asupra mediului, având cu numeroase implicații economice și sociale.Seminar 4 - foto 3


Previziunea cea mai realistă a evoluției tehnologiilor de generare a energiilor se îndreaptă spre energia solară, energia cea mai curată, din care derivă, de fapt, și celelalte: energia eoliană, geotermală, din utilizarea biomasei, energia provenită din mișcarea apelor, a mareelor motrice, și, nu în ultimul rând, energia punctului „zero” (așa zisă „free energy” – cel mai recent domeniu de interes al cercetării în domeniu).Seminar 4 - foto 4


S-a dezvoltat, în special, tema energiei solare, a metodelor de obținere a acesteia și a surselor de valorificare a „energiei curate”, precum și a sistemelor de conversie a energiei solare în forme valorificabile de energie. Au fost prezentate diferite forme de colectoare și stocatoare (existente pe piață sau doar în formă de proiect), celule solare PV, concentratoare solare, sisteme de co-generare, etc.Seminar 4 - foto 5


Raportul s-a finalizat cu o extinsă dezbatere pe temele prezentate, cu întrebări/răspunsuri ale participanților.Seminar 4 - foto 6


Mai multe detalii privind seminarul se pot obține acesând acest document. Afișul evenimentului poate fi consultat aici.Facebook EFECON