Obiectivul proiectuluiObiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice la consumator, înțelegând prin consumator construcţiile civile, industriale şi agricole care adăpostesc funcţiuni multiple, denumite într-un cuvânt clădiri.


Proiectul va dezvolta interacțiunea dintre Facultatea de Construcţii şi Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași cu mediul de afaceri din domeniul construcţiilor, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile oferite în laboratoarele facultăţii, în scopul comercializării rezultatelor de cercetare privind asigurarea eficienței energetice, către consumatorul exprimat prin construcțiile civile, industriale și agricole, concepute şi executate de către întreprinderile cu activitate în domeniul construcţiilor.


În acest scop prin proiect se va crea infrastructura necesară, care va asigura accesibilitatea la instrumente moderne de evaluare tehnică, la reglementările tehnice naționale şi internaționale, astfel încât întreprinderile și, în special IMM-urile să poată beneficia de suport tehnic performant şi adecvat. Întreprinderile/grupurile de întreprinderi interesate vor putea obține cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare și vor obține soluții moderne pentru crearea şi implementarea de produse şi procese, tehnologii noi sau îmbunătățite, identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.


Va fi acordat sprijin specializat întreprinderilor, conceput să răspundă nevoilor identificate la nivel individual sau de grup privind produsele ecoinovatoare pentru eficiență energetică în domeniul construcțiilor, în diverse stadii de dezvoltare a unei noi activități promovate de acestea.Facebook EFECON