Iași, 21.06.2015


Invitație pentru parteneriatStimată doamnă Manager/Director,
Stimate domnule Manager/Director,Pe aceasta cale vă adresăm o invitație cordială pentru parteneriat cu Facultatea de Construcții si Instalații din Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, în proiectul:"PRODUSE ȘI TEHNOLOGII ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CONSTRUCȚII"

"ECO-INNOVATIVE PRODUCTS AND TECHNOLOGIES FOR ENERGY EFFICIENCY IN CONSTRUCTION"

Acronim: EFECONFacultatea de Construcții si Instalații din Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași a solicitat finanțare în cadrul competiției POC-A1-A1.2.3-G-2015, Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, Tip de proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.


Obiectivele acțiunii sunt de a încuraja interacțiunea instituției de învățământ superior cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață. În acest scop parteneriatele create între Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași prin Facultatea de Construcții si Instalații și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse și procese, tehnologii noi/ îmbunătățite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.


Acțiunea sprijină de asemenea valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, și a celorlalte resurse de cercetare obținute concomitent cu acestea de către Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, prin Facultatea de Construcții si Instalații, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse/procese/tehnologii cerute de piață.Proiectul se încadrează in următoarele domenii și subdomenii de specializare inteligentă:
Domeniul:       3. Energie, mediu și schimbări climatice
Subdomeniile:   3.1. Energie
                  3.1.1. Creșterea eficientei energetice la generare, transport și distribuție și la consumatorEchipa de implementare a proiectului, din cadrul Facultății de Construcții si Instalații este coordonată de prof. univ. dr. ing. Dorina Nicolina Isopescu.Vă invităm să fiţi alături de Facultatea de Construcții si Instalații, în calitate de partener, și adresăm rugămintea companiilor/întreprinderilor care doresc să participe în acest proiect, ca să ne transmită expresia de interes, în scris.Detalii suplimentare se pot solicita d-nei prof. univ. dr. ing. Dorina Nicolina Isopescu la adresele e-mail: isopescu@ce.tuiasi.ro sau dorina_isopescu@yahoo.co.ukExpresia de Interes privind realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe, (modelul este prezentat în continuare), va fi transmisă scanat prin mesaj e-mail, sau prin fax la:
isopescu@ce.tuiasi.ro
dorina_isopescu@yahoo.co.uk

fax: 0232 233 368Modelul pentru „Expresie de Interes privind realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe” poate fi vizualizat mai josModel expresie interes


Vă așteptăm și vă stăm la dispoziție!Facebook EFECON