Documentații științifice în domeniul produselor și tehnologiilor eco-inovatoare • Pescati Simion-Alexandru - Studii și cercetări privind performanțele energetice ale cladirilor prin prisma sustenabilității. Teză de doctorat - Editura Politehnica Timisoara, 2015, 1842-581X/978-606-554-921-0 (detalii în curând).
 • Popov Miodrag - Reabilitarea integrală a locuințelor colective din panouri mari prefabricate. Soluții structurale. Teză de doctorat - Editura Politehnica Timisoara, 2015, 1842-581X/978-606-554-983-8 (detalii în curând).
 • Adam Marius - Optimizarea instalațiilor de ventilare/climatizare în regim de răcire în scopul asigurării eficienței energetice și a confortului în clădiri de birouri. Teză de doctorat - Editura Politehnica Timisoara, 2014, 1842-581X/978-606-554-863-3 (detalii în curând).
 • Horia Țundrea - Eficiența energetică a locuințelor ecologice. Teză de doctorat - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași, 2014 (detalii în curând).
 • Bădescu Ana Cristina - Clădire de locuit realizată cu materiale ecologice. Teză de doctorat - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași, 2014 (detalii în curând).
 • Rujanu Mircea - Materiale performate pentru construcții / lianți performați, compozite performante cu lianți minerali, materiale performante pentru reabilitări structurale, arhitecturale și de tâmplărie. Editura TERRA NOSTRA Iași, 2009, 978-973-1888-47-7 (detalii în curând).
 • Rujanu Mircea - Materiale performate pentru finisaje la pereți și pardoseli, materiale ecologice, materiale performante pentru izolații și învelitori. Editura TERRA NOSTRA Iași, 2010, 978-973-1888-58-3 (detalii în curând).
 • Budan Constantin - Soluții tehnologice pentru repararea clădirilor realizate cu materiale locale. Editura MATRIXROM București, 2000, 973-685-138-9 (detalii în curând).
 • Moleavin Adrian - Elemente de proiectare a construcțiilor ecologice. Editura Universitară "Ion Micu" București, 2012, 978-606-638-029-4 (detalii în curând).
 • Iacob Daniela-Irinel - Casa Ecologică. Casa Editorială Solteris Piatra Neamț, 2008, 973-8374-24-3/978-973-8374-24-9 (detalii în curând).
 • Răducanu Cristian, Pătrașcu Roxana - Evaluarea eficienței energetice. Editura AGIR București, 2006, 973-0720-074-8/978-973-0720-074-7 (detalii în curând).
 • Simpozion "Construcțiile între tradiție și modernitate" - Construcțiile între tradiție și modernitate Festivalul șanselor tale. Craiova Noiembrie, 2008, 978-606-8060-23-1 (detalii în curând).
 • Gottfried Haefele, Wolfgang Oed, Ludwig Sabel - Renovarea caselor. Editura M.A.S.T. București, 2008, 978-973-8011-95-3 (detalii în curând).
 • Graf Anton - Casa pasivă. Editura Casa, 2013, 978-606-8189-79-6 (detalii în curând).
 • Stan Ivan Felicia-Elena, Mircea Ion - Eficiența energetică și economică a clădirilor. Editura SITECH Craiova, 2014, 978-606-11-3880-7 (detalii în curând).
 • Constantin Budan - Soluții tehnologice pentru repararea clădirilor realizate cu materiale locale. Editura MATRIX ROM București, 2000, 973-685-138-9 (detalii în curând).
 • Adrian Moleavin - Elemente de proiectare a construcțiilor ecologice. Editura Universitară "Ion Mincu" București, 2012, 978-606-638-029-4 (detalii în curând).
 • Asociatia Romana pentru Promovarea Eficientei Energetice - Eficienta energetica in Romania. Cartea Alba. A.G.I.R. 2013, 978-973-720-513-1 (detalii în curând).
 • Dumitrescu Laura - Indicatori de apreciere a impactului construcțiilor asupra mediului. Teză de doctorat - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași, 2005 (detalii în curând).
 • Conferinţa Naţională Aaec - Eficienţa Energetică în Clădiri. Noi Exigenţe Europene. A IV-a Conferinţa Naţională AAEC, 2010, 2069-1165 (detalii în curând).
 • Rugină Vasile, Rugină Maria, Vodă Irina, Băianu Raluca - Indicatori de eficiență energetică. ICEMENERG București, 2007, 978-973-1741-15-4 (detalii în curând).
 • Mladin Emilia-Cerna, Georgescu Mihaela-Stela, Berbecaru Dan Basarab, Marinescu Alexandru - Îndrumar de eficiență energetică pentru clădiri MTM. PRODesign Brăila, 2003, 973-85163-8-2 (detalii în curând).
 • Ionescu Dumitru-Cezar, Ciucasu Cristian, Necula Horia, Paraschiv Dragos - Monitorizarea si evaluarea continua a eficientei energetice. Editura AGIR București, 2001, 973-8130-52-2 (detalii în curând).
 • Călbureanu Mădălina - Izolarea termică în construcții. Universitaria Craiova, 2010, 978-606-510-772-4 (detalii în curând).
 • Miron Livia - Locuințe eficiente energetic în climat montan. Tehnopress Iași, 2008, 978-973-702-573-9 (detalii în curând).
 • Florescu Tomnița - Arhitectura solară. Editura Universitară Ion Mincu București, 2006, 973-7999-34-7 (detalii în curând).
 • Cocora Octavia, Berbecaru Dan - Utilizarea eficientă a energiei în clădiri. Alma Mater Sibiu, 2004, 973-632-162-2 (detalii în curând).
 • Marinescu Cicerone Nicolaie - Eco-tehnologizarea arhitecturală și regimul termosolar în construcții. Infomin Deva, 2010, 978-973-7646-12-5 (detalii în curând).
 • Berevoescu Luiza - Contribuții la reabilitarea higrotermică a clădirilor de locuit. Politehnica Timișoara, 2011, 978-606-554-345-4 (detalii în curând).
 • Steeg Helga, Saunders Robert J., Steeg Bensat-Jones John, trad. Toculescu Răzvan, trad. Velody Mark - ENERG. energie - eficiență - restructurare – gestiune. Editura Tehnică București, 1997, 973-31-0765-4 (detalii în curând).
 • Dobrescu Emilian M., Dobre Edith-Mihaela, Dumitru Raluca Ana-Maria - Energiile regenerabile - eficiența economică, socială și ecologică. Biltong București, 2013, 978-606-93224-4-4 (detalii în curând).
 • Gaman Florian - Protecția mediului și ingineria civilă. Editura Universitară Carol Davila București, 2007, 978-973-708-230-5 (detalii în curând).
 • Jones Barbara - Adăposturi și locuințe din baloți de paie. M.A.S.T București, 2013, 978-606-649-017-7 (detalii în curând).
 • Algiu Mădălina-Anda, Algiu Mircea, Bucur Ionică - Eco-managementul clădirilor şi al ansamblurilor rezidenţiale. Ghid practic de realizare şi întreţinere a unei clădiri ecologice realizat în cadrul proiectului ""Sustenabilitatea energetică a clădirilor şi ecoetichetarea serviciilor de cazare". Ex Ponto Constanța, 2012, 978-606-598-177-5 (detalii în curând).
 • Georgescu M.S., Dumitrescu C.S. - Rezultatele proiectului S.I.R.: reabilitarea complexă, multicriterială, integrată a ansamblurilor urbane şi de locuințe: certificarea clădirilor durabile. Editura Universitară "Ion Mincu" București, 2011, 978-606-638-002-7 (detalii în curând).
 • Ochinciuc Cristina Victoria - Conceptul dezvoltării durabile în arhitectură. Proiectarea integrată. Editura Universitară "Ion Mincu" București, 2002, 973-85623-6-8 (detalii în curând).
 • Ochinciuc V. - Arhitectura și schimbarea climatică. Editura Universitară "Ion Mincu" București, 2006, 978-973-7999-72-6 (detalii în curând).
 • Petrescu-Mag, Ruxandra Malina - Protecția mediului în contextul dezvoltării durabile. Legislaţie şi instituţii. Bioflux Cluj-Napoca, 2011, 978-606-8191-11-9 (detalii în curând).
 • Hudișteanu Sebastian Valeriu - Eficiența panourilor fotovoltaice integrate în fațadele ventilate dublu vitrate ale clădirilor. Teză de doctorat - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași, 2016 (detalii în curând).
 • Boraci Radu - Contribuții la dezvoltarea unor structuri de sisteme pentru conversia energiei eoliene în energie electrică. Teză de doctorat - Editura Politehnica Timisoara, 2015, 9786065549739 (detalii în curând).
 • Afrăsinei Mihai - Cercetări teoretice și experimentale privind utilizarea transmisiilor hidraulice la turbinele eoliene de mică putere. Teză de doctorat - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași, 2011 (detalii în curând).
 • Brîndușa Mihaela Sluser (Robu), Matei Macoveanu - Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă. EcoZone, 2010, 978-973-7645-69-2 (detalii în curând).
 • Brîndușa Mihaela Sluser (Robu) - Evaluări de mediu. Aplicații. EcoZone, 2012, 978-973-7645-98-2 (detalii în curând).
 • Teodosiu Carmen, Bârjoveanu George - Managementul integrat al mediului. EcoZone, 2011, 978-973-7645-82-1 (detalii în curând).
 • Teodosiu Carmen - Managementul integrat al mediului. EcoZone, 2005, 973-86848-5-4 (detalii în curând).
 • Gavrilescu Maria - Estimarea și managementul riscului, Ediția a I-a. EcoZone, 2007, 973-86082-3-6 (detalii în curând).
 • Macoveanu Matei, Bulgariu Laura, Robu Brindusa, Cornel Cojocaru - Decontaminarea apelor poluate accidental cu hidrocarburi petroliere și ioni de metale grele, utilizând sorbenți neconvenționali naturali și sintetici. EcoZone, 2009, 978-973-7645-61-6 (detalii în curând).
 • Macoveanu Matei – Auditul de mediu. EcoZone, 2005, 973-7645-09-X (detalii în curând).
 • Nicu Mihai - Riscuri profesionale generate de mediul de muncă. EcoZone, 2007, 978-973-7645-28-9 (detalii în curând).
 • Macoveanu Matei - Politici și strategii de mediu. EcoZone, 2006, 973-7645-10-3 (detalii în curând).
 • Brîndușa Robu (Sluser) - Evaluarea impactului și a riscului induse asupra mediului de activități industriale. EcoZone, 2005, 973-7645-00-6 (detalii în curând).
 • Irina Volf (editor) - Ecotehnologii, ecoproduse și ecoservicii. EcoZone, 2005, 295 973-7645-12-X (detalii în curând).
 • Stela Axinte, Ion Balasanian, Carmen Teodosiu, Ioan Cojocaru - Ecologie și protecția mediului. EcoZone, 2003, 973-86082-2-8 (detalii în curând).
 • Maria Gavrilescu, Florina Ungureanu, Corneliu Cojocaru, Matei Macoveanu - Modelarea și simularea proceselor în ingineria mediului. EcoZone, 2005, 973-86848-6-2 (detalii în curând).
 • Nicolae Peiu - Evaluarea ciclului de viață al produselor. EcoZone, 2004, 973-86082-9-5 (detalii în curând).
 • Matei Macoveanu - Metode și tehnici de evaluare a impactului ecologic. EcoZone, 2005, 973-86847-4-9 (detalii în curând).
 • Luminița Lupu - Analiza cost-profit în protecția mediului. EcoZone, 2003, 973-86082-4-4 (detalii în curând).
 • Irina Volf - Produse și energie din resurse regenerabile. EcoZone, 2011, 978-973-7645-84-5 (detalii în curând).
 • Maria Gavrilescu - Producție industrială durabilă. EcoZone, 2011, 978-973-7645-83-8 (detalii în curând).
 • Iuliean Asaftei, Nicolae Balba, Gheorghe Iofcea - Zeolitii în procese catalitice. EcoZone, 2010, 978-973-7645-70-8 (detalii în curând).
 • Stelian Petrescu, Ioan Mamaliga, Liliana Horoba, Anca Moise, Eugenia Iacob Tudose - Fenomene de transfer și operații de difuziune. EcoZone, 2011, 978-973-7645-78-4 (detalii în curând).
 • Carmen Iacoban - Evaluarea poluării atmosferice în ecosisteme forestiere din România. Silvica, 2009 978-973-88938-8-7 (detalii în curând).
 • Constantin P. Bulimaga - Aspecte ecologice ale managementului deșeurilor în Republica Moldova. Academia de Știinte a Republicii Moldova, Institutul de Ecologie și Geografie, 2008, 978-9975-9627-9-7 (detalii în curând).
 • Florina Chiticariu, Izabella Lazar, Alexandru Csomos - Casa ecologică. Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, 2003 (detalii în curând).
 • Jeni Pralea, Magda Sficlea, Monica Pop - Materiale ecologice folosite în ecoproiectare. E-book online (detalii în curând).
 • Centrul de consultanta ecologică Galați - Case ecologice. Proiect finanțat de Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Externe din Luxemburg (detalii în curând).
 • Mitică Gavrilescu - Case și construcții ecologice din lemn. Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere (detalii în curând).
 • David Pearson - Cartea casei naturale. Editura Aquila București, 1993, 973-9494-00-5 (detalii în curând).

Facebook EFECON