Date de contactProf.univ.dr.ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU
Departamentul de Construcții Civile și Industriale
Facultatea de Construcții și Instalații
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, localitatea Iași, jud. Iași, cod 700050, România
Tel.: +40 232 278683
Fax: +40 232 233368
E-mail: isopescu@ce.tuiasi.ro


Facebook EFECON